თავი 1: ფიტოფტორული ინფექციის ინტეგრირებული მართვა. ვირტუალური კურსი კარტოფილის წარმოებაზე

Citation: Perez, W. 2022. თავი 1: ფიტოფტორული ინფექციის ინტეგრირებული მართვა. ვირტუალური კურსი კარტოფილის წარმოებაზე. International Potato Center. 36 p.
2022-07-04
CROP PROTECTION, POTATO AGRI-FOOD SYSTEMS, POTATOES

presentation

keyboard_arrow_up