თავი 3: მცენარის კვებისა და სასუქის მართვა. ვირტუალურიკურსი კარტოფილისწარმოებაზე

Citation: Vandamme, E. 2022. თავი 3: მცენარის კვებისა და სასუქის მართვა. ვირტუალური კურსი კარტოფილის წარმოებაზე. International Potato Center. 39 p.
2022-07-02
CLIMATE-SMART AGRICULTURE, CROP AND SYSTEMS SCIENCES CSS, CROP PROTECTION, NUTRITION, POTATO AGRI-FOOD SYSTEMS, POTATOES

presentation