თავი 6: კარტოფილის მოთხოვნა წყალზე, ფესვთა ზონის ნაწილობრივი გაშრობის ირიგაცია, წყლის ეფექტური გამოყენება. ირიგაცია

Citation: Ramírez, D.; Rinza, J. 2022. თავი 6: კარტოფილის მოთხოვნა წყალზე, ფესვთა ზონის ნაწილობრივი გაშრობის ირიგაცია, წყლის ეფექტური გამოყენება. ირიგაცია. International Potato Center. 36 p.
2022-07-09
CLIMATE-SMART AGRICULTURE, POTATO AGRI-FOOD SYSTEMS, POTATOES

presentation

keyboard_arrow_up