თავი 5: სათესლე კარტოფილის წარმოება​. ვირტუალური კურსი კარტოფილის წარმოებაზე​

Citation: Andrade-Piedra, J.L. 2022. თავი 5: სათესლე კარტოფილის წარმოება. ვირტუალური კურსი კარტოფილის წარმოებაზე. International Potato Center. 34 p.
2022-07-02
POTATO AGRI-FOOD SYSTEMS, POTATOES, SEED SYSTEMS

presentation