Resistencia a Phytophthora infestans linaje clonal EC-1 en Solanum tuberosum mediante la introduccion del gen RB

Citation: Roman, M.L.; Rivera, C.; Orbegozo, J.; Serna, F.; Gamboa, S.; Perez, W.; Suarez, V.; Forbes, G.; Kreuze, J.; Ghislain, M. 2015. Resistencia a Phytophthora infestans linaje clonal EC-1 en Solanum tuberosum mediante la introduccion del gen RB. Revista Peruana de Biologia. (Peru). ISSN 1561-0837. 22(1):63-70.
2015-05-08

journal_article